Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,P2-6 2=C7.1,M2.3 3=M8.7,V3.5 4=M7.6,S4.5 5=C3.1,M8.9 6=M2.3,X1-4 7=P2.2,P8.2 8=X9-8,P8-4 9=S6.5,X9-8 10=P8-7,X8.4 11=X1-2,C9.1 12=X8.6,C7.1 13=C3.1,X8-7 14=P2.3,X4-2 15=X8.3,M3/2 16=M3.4,M2.4 17=X2.4,P4-2 18=P7-6,P2.5 19=S5/6,P2/4 20=P6.6,P2-4 21=M4.5,X7-5 22=X2-5,X5.1 23=C5.1,P4/3 24=M5/4,P6/1 25=P6-4,P4-8 26=P4-1,P8.7 27=S4.5,M9/7 28=P1/2,C1.1 29=C5.1,C3.1 30=C7.1,V5.3 31=P1-5,V3/5 32=C5-4,C9.1 33=C1.1,M7.8 34=M4/3,P8/3 35=M3.5,P8-1 36=C1.1,P1-4 37=C1-2,M8/7 38=M5.6,T5-4 39=C4.1,V5.3 40=M6.7,T4.1 41=P5-9,V7.5 42=C4-5,P4-3 43=V5.7,V3/1 44=M7/6,P3-2 45=P9-8,V5.3 46=C2.1,C1.1 47=C2.1,C1-2 48=P8-6,C2-3 49=C2.1,M7/5 50=M6/4,C3-4 51=M4.6,P2-5 52=V7.5,C4-5 53=C5-4,M5.3 54=P6-7,M3.4 55=C4-5,M4/3 56=M6.7,M3/1 57=C2-3,M1.2 58=P7-8,S5.4 59=C3-4,P5-3 60=M7/6,P3-5 61=C5-4,M2.4 62=P8/4,M4.2 63=P8-6,C5-4 64=M6/4,P5/2 65=Cs-5,M2.3 66=C5-6,S6.5 67=C6-7,M3/5 68=P6/1,C4.1 69=M4.5,T4/1 70=T5-4,P5.3 71=M5.7,T4-5 72=S5.6,M5/6 73=P6-5,V3/5 74=P5.6,S5/4 75=S6.5,P5/3 76=C7-6,P5-6 77=C4-5,T5.1 78=P5/2,T5-4 79=C6-5,M6/7 80=M7/9,P6/2 81=M9/8,S4/5 82=M8.7,P6-3 83=M7.9,M7.8 84=M9.8,P3/2 85=C5-6,M8/6 86=P5-6,S5.4 87=C6-7,T4-5 88=C7.1,M6.4 89=C7.1,M4/2 90=C7.1,M2/3 91=P6.4,C4-5 92=P6-2,M3.2 93=M8/7,M2.3 94=M7/6,C5-6 95=T4.1,T5-4 96=P2/9,M3.4 97=P2-5,M4/3 98=M6.4,T4/1 99=P5-6,T4.1 100=M4/3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680