Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,C3.1 2=P8-7,V3.5 3=M8.9,M2.3 4=X9-8,X1-2 5=X8.4,M8.7 6=C3.1,P8-9 7=M2.3,X9-8 8=X1-2,X8.6 9=P2-1,X8-7 10=X2.7,M3.4 11=X8-6,M7/5 12=X2/5,M5.3 13=P7-6,X7-9 14=M3.2,P2.5 15=M2.3,P9-6 16=X2.5,S4.5 17=P1-2,C3.1 18=C7.1,M4.2 19=M3.2,X9-6 20=M2/4,S5.6 21=C7.1,M2.3 22=X6/1,Mt.4 23=P6/1,P2.1 24=M9/7,P2.1 25=C7.1,X2.4 26=C7.1,S6/5 27=S4.5,X2-3 28=X6-8,X3.4 29=X8/3,X3-4 30=X8.9,S5/4 31=P2/2,X6.2 32=S5/6,X6/1 33=X8/7,X4-6 34=S6.5,Xs-7 35=P2-4,X7.1 36=S5/6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680