Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trương Nguyên Khải

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trương Nguyên Khải

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,P2-5 2=M8.7,M2.3 3=M2.3,X1-2 4=X9-8,X2.6 5=C3.1,C3.1 6=S4.5,M8.9 7=X1-4,S4.5 8=X4.5,P5-6 9=P8-9,X2.3 10=M7/8,V7.5 11=C1.1,C7.1 12=C3.1,X9-7 13=P2-1,P8/1 14=X4.1,X7.4 15=P1/2,P8.5 16=X4-1,M9.7 17=X1-2,P8-7 18=M3/1,P6.1 19=X2/4,X7-6 20=M8.7,M7.6 21=C5.1,M3.4 22=P1-4,X6-8 23=X2.3,M6/8 24=C1.1,M8.9 25=P4-1,M9.8 26=P9/1,P7-9 27=P1-3,P9.1 28=P9-2,P9-3 29=P2.8,V5/7 30=P2/3,P6.3 31=M1.2,V3.5 32=M2.3,P6-1 33=M3.5,M4.3 34=M5/6,P3-2 35=C5.1,P2/4 36=P2.3,P1/2 37=C5.1,V5/3 38=V5.3,S5.6 39=P3.9,T5.1 40=P3-7,P1-9 41=P7/6,C3.1 42=P7-5,T5-6 43=P2/4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680