Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Vương Gia Lương

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Vương Gia Lương

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,P8-5 2=M2.3,C7.1 3=C7.1,P2-3 4=M8.7,C3.1 5=M7.8,C3.1 6=V5.7,X9.1 7=V7/5,X9-4 8=P2.2,P3.4 9=X1-2,M8.7 10=X9.1,P5-3 11=X2.1,X4.6 12=X9-8,V3.5 13=S6.5,X4/4 14=X2-4,M2.4 15=X4.3,P3-7 16=X4-7,X1-3 17=C9.1,M7.8 18=P8-9,M4.6 19=M8.9,P3-1 20=X7.5,V5/3 21=X8.3,V7.5 22=S5/6,S6.5 23=S4.5,P7-8 24=M3.4,C7.1 25=V5.3,P8.1 26=V3/1,X4-3 27=M4.6,X3.6 28=P9-5,X3/6 29=M9.7,C5.1 30=C9.1,X3.4 31=V1.3,M8/6 32=C9.1,M6.4 33=M7/6,X3/3 34=P2.1,P1-4 35=T5-4,P8/2 36=X8.2,X3.1 37=V3/1,X3-6 38=P5-4,X6.1 39=V1.3,X6/2 40=P2.4,X6-7 41=X8-4,X7.1 42=M6.8,X7.4 43=T4.1,X7/1 44=T4/1,P4-2 45=S5.6,P8/4 46=X4-1,X7.1 47=T4.1,X7/1 48=T4/1,X7/1 49=P4.4,X7.2 50=T4.1,X7/3 51=S6.5,P2/1 52=S5.4,P8-6 53=C1.1,X7-8 54=P4.2,P2-6 55=X1.3,M6.8 56=T4-5,M8/7 57=P2/1,S5/6 58=M8.7,T5.1 59=M7/6,T5-4 60=P2/4,X8/1 61=X1-4,X8-6 62=M6.8,T4-5 63=X4-6,P6.2 64=X6/1,T5/1 65=X6-3,P6-5 66=X3-6,C5.1 67=T5-6,P5.3 68=S6/5,C5-4 69=M8.7,X6-9 70=C9-8,T5-6 71=X6.1,T6.1 72=X6/1,T6/1 73=X6.1,T6.1 74=X6/3,V5/3 75=X6-4,T6-5 76=X4-5,T5-6 77=X5/3,X9/2 78=C8.1,X9-3 79=X5-1,X3.2 80=S5.6,C4-5 81=S4/5,X3.3 82=T6/1,X3.1 83=T6.1,X3/4 84=X1.5,T6.1 85=C8-7,V3.1 86=C7-6,V1.3 87=X1/2,T6/1 88=X1-4,T6-5 89=X4-7,T5-6 90=C6-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680