Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Lưu Điện Trung (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Điện Trung (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C3.1,P2-6 2=P8-5,M2.3 3=M8.7,X1-2 4=M2.3,X2.4 5=X9-8,X2-6 6=P2-1,V7.5 7=X1-2,M8.6 8=C5.1,S6.5 9=X2.3,P8.2 10=M3.5,P6-8 11=X2-3,X9-8 12=S6.5,X6.1 13=P1.4,Ps-7 14=P1/2,X6/2 15=X3-2,X8.2 16=P5-3,P8-9 17=X2.4,M6.8 18=C3.1,M8.7 19=M5.3,P9-8 20=C7.1,X6.3 21=V7.5,P8.5 22=C5.1,M7.9 23=C1.1,P7.3 24=X8.1,P7-5 25=T5-6,X6-4 26=T6-5,X4-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680