Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Lưu Ức Từ (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,P8-4 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,M2.1 4=M8.7,C7.1 5=M7.6,P2.3 6=C7.1,C3.1 7=M6.5,M7.5 8=P8-5,X1-2 9=P2.4,C3.1 10=P5.4,X2.4 11=P5/2,P2-5 12=C5.1,P4-5 13=V7.5,X9.1 14=S6.5,X9-4 15=P2.3,X2/3 16=P2/3,X4.5 17=C5.1,X2.2 18=P2.3,X2-6 19=C5-4,X6-4 20=P2-1,P5.3 21=X2.7,S4.5 22=X2-7,T5-4 23=X7.2,T4.1 24=P1/1,S5.6 25=M3.5,Xt-5 26=X7/5,X5-1 27=X9-7,P5.1 28=Xt-8,X1-3 29=X8.4,T4/1 30=X7-8,V7.5 31=P1-6,M1/3 32=P6-2,X3-4 33=P2-6,Xs-2 34=X8/2,M3.2 35=X8-6,X4/5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680