Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Lưu Ức Từ (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,C7.1 2=P2-3,P8-5 3=P8-5,M8.7 4=M8.7,M2.1 5=X9-8,X1-2 6=M2.1,X9.1 7=X1-2,X9-4 8=X2.4,C1.1 9=S6.5,X4.3 10=X2-6,X4-6 11=X8.6,C9.1 12=C1.1,C9.1 13=X6-1,P2-3 14=X8.3,M1/2 15=X1-6,S4.5 16=M1.2,X6-2 17=C3.1,V7.9 18=M2.3,P5-4 19=P3/1,X2-6 20=V3.1,M2.1 21=M3/1,M1.2 22=X6/1,M7.8 23=P5.4,T5-4 24=C5.1,C7.1 25=P3.1,P3/1 26=P5/1,M2.4 27=X6-8,M4.3 28=X8.6,P3.4 29=V7.5,M3/4 30=V5.7,M8.6 31=P3-9,X6-9 32=P9.3,X9.2 33=P5-6,P4-5 34=P9.2,X9/2 35=P9.2,T4.1 36=X8/1,T4.1 37=X8/3,C3.1 38=X8-7,M6/5 39=X7-9,P5.3 40=T5-6,M4.3 41=T6.1,M5/3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680