Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Lý Nghĩa Đình (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,P8-6 4=C5.1,X1.1 5=P8-7,V3.5 6=M8.9,M8.7 7=X9-8,P2/1 8=X2.6,X9.2 9=C5.1,P2-5 10=M3.5,X1-4 11=M5.6,C5.1 12=M6.7,P6-3 13=X8.7,P3/1 14=X8-5,X4.6 15=X5-7,X4-3 16=X7.1,X3.2 17=P5.6,S6.5 18=X7/2,M7.6 19=X2-3,V7.5 20=X7-4,M6.5 21=C9.1,X9-8 22=X3-1,V5/7 23=X1-3,S5/6 24=X3-2,X8-2 25=X4-8,X2-5 26=X8-5,M5.6 27=S4.5,X3/2 28=X5.1,V7.5 29=X2-4,X3-1 30=X4/5,C5.1 31=X4.6,S4.5 32=X4-5,X1/2 33=X5/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680