Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,V7.5 6=M8.7,X1.1 7=P8.2,P2.1 8=P5-6,M7.6 9=X2/2,X8.1 10=X2-4,M6/7 11=V7.5,M7.8 12=S6.5,P2.1 13=X4.1,C3.1 14=X4/1,C3.1 15=X4-7,M8.7 16=M7.6,P2-4 17=P6-7,X1-2 18=X9-8,P8.3 19=X7.3,P8-2 20=X8.3,P4-3 21=X7-6,X2.2 22=P7-8,X8.6 23=X6.1,C5.1 24=P8-7,V3.1 25=M6.7,X8/5 26=M7/5,S6.5 27=C5.1,M7/6 28=P7-8,C7.1 29=P8.2,C7.1 30=M5/7,C7.1 31=C5.1,M6.7 32=C5-6,M7/5 33=C6-7,M5/3 34=X6/5,C7.1 35=P8-9,X2.3 36=X6-8,M3.1 37=C9.1,V1.3 38=X8.3,X8-9 39=X8-9,C9.1 40=X9-3,C9.1 41=C1.1,X9.3 42=X3/5,X9/2 43=C9.1,X9-2 44=X3.2,X2-5 45=C9-8,V3/1 46=X3-9,V1/3 47=C8.1,V5/7 48=X9.3,V3.5 49=C8-7,X5-6 50=C7-6,X6-9 51=C6-5,X9.1 52=M7.6,X9-3 53=X9/2,V5.7 54=X9-4,X3/2 55=C5-4,X3-4 56=M6/7,V7/9 57=C4-3,X4-3 58=M7.6,X3-4 59=X4.2,V9.7 60=S5/6,V7.9 61=S4.5,X4-3 62=T5-4,V9/7 63=C3.1,V7/9 64=C3.1,V9.7 65=C3-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680