Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Lý Quảng Lưu (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Quảng Lưu (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C3.1,P8-7 2=P8-5,V3.5 3=M2.1,M8.9 4=X1-2,M2.3 5=M8.7,X9.1 6=X9-8,X1-2 7=P2.6,X2.1 8=P2/2,X9-4 9=X8.6,C9.1 10=S4.5,P2-1 11=X8.2,X4-2 12=C5.1,X2.3 13=P2-5,M3.5 14=P5.4,S4.5 15=V3.5,X2.1 16=C7.1,X2.1 17=M7.6,X2-9 18=M1/3,X9-7 19=M3.1,X7-4 20=M6.7,P1-3 21=P5-9,C9.1 22=X2-4,X4-1 23=P9/1,P7-8 24=X4.5,X1-2 25=M1/3,C9-8 26=C5.1,X2/2 27=P9.4,P8.1 28=M7/6,C8-7 29=M3.4,P3/1 30=P9/6,X2.2 31=P9.4,X2-4 32=P9/3,M9/7 33=C5.1,X4-1 34=P9-8,X1-2 35=P8-9,Cs.1 36=M4/6,X2-1 37=P9-8,P8.2 38=X4/2,X1/1 39=M6.7,X1/2 40=C5-6,P8/2 41=P8/3,P8-7 42=P8-7,X1-2 43=X4-9,P3/1 44=X9-5,M7.9 45=C6.1,S5.4 46=M7.5,P7-5 47=P7.8,V7.5 48=P7-9,X2-1 49=P9-8,M9.7 50=P8/5,P5.1 51=V5.3,X1.2 52=M6.4,X1-2 53=M4.5,M7.5 54=X5.2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680