Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Mạnh Lập Quốc (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mạnh Lập Quốc (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,V7.5 6=M8.7,X1.1 7=M7.6,X1-4 8=P8.2,C3.1 9=P5-6,P2.1 10=X2/2,P2-4 11=P6.4,C3.1 12=P6-7,C3-4 13=P7.3,S4.5 14=X9-8,X4-2 15=P7-9,C1.1 16=P8.3,X2-1 17=P9-7,M7.6 18=X2/3,X8.1 19=X8.5,M6/4 20=P8-5,S5.6 21=X8.1,P8-5 22=X2.7,X1-8 23=X8-6,X8.6 24=X6.1,T5.1 25=X6-7,X8-7 26=X7.1,T5/1 27=X7/2,X7/1 28=X7-6,P5.4 29=X6/2,C5.1 30=X6.1,C5.1 31=X6-9,C7.1 32=X9-3,C5-4 33=P7/3,P5/1 34=P7-3,X7-5 35=S4.5,X5-9 36=V7.5,C7-6 37=P3.3,S6.5 38=P3-1,X9-8 39=X3.4,S5/6 40=X3/3,S6.5 41=X3.3,S5/6 42=X3/6,X8/6 43=P1/1,X8.1 44=P1.1,X8/1 45=P1/1,X8.3 46=X3.4,P5.1 47=C9.1,S6.5 48=X3.2,S5/6 49=P1.1,T5.1 50=X3/1,T5.1 51=C9.1,P5-8 52=C9-8,C6.1 53=C8-7,P8.3 54=S5/4,C6.1 55=X3/3,C6.1 56=X3-5,T5-4 57=V5.3,C4-5 58=P1/1,X8.3 59=X5-6,T4-5 60=S6.5,T5/1 61=X6-5,T5-4 62=X5/1,X8-3 63=X5.1,X3.2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680