Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Mạnh Lập Quốc (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mạnh Lập Quốc (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,S4.5 6=P8.2,P8-9 7=X2.3,M7/8 8=C3.1,P9-7 9=M3.4,C7.1 10=M4.6,V3.5 11=P8-3,X1-4 12=M6.7,P7-3 13=M8.7,P3.3 14=X9-8,P2-3 15=P5.4,X4.3 16=X8.9,P3/2 17=P5/2,Pt.1 18=V7.5,T5-4 19=P5-7,C9.1 20=P7.5,V5/3 21=X8/6,P3-9 22=X8.6,V7.5 23=S6.5,M8.7 24=P3-6,T4-5 25=X8/4,C9.1 26=C5.1,X4-9 27=X8-6,C3.1 28=T5-6,M7.5 29=C5.1,M5/3 30=X6.3,P9-8 31=P6-5,X9.1 32=P5.3,S5.6 33=X6/1,V3.5 34=X6-7,X9-5 35=X7-9,X5/1 36=X9.2,T5.1 37=T6-5,P8.3 38=M7.6,X5-4 39=M6.8,X4-2 40=X9-8,X2-3 41=X8/2,P8/8 42=C9.1,X3-4 43=X8-7,X4-2 44=M8/7,T5-4 45=S5/6,X2-5 46=S6.5,P8.3 47=X7-8,T4-5 48=X8/3,C9.1 49=X8-1,X5.3 50=M7.6,X5-2 51=X1-5,X2.3 52=S5/6,X2/7 53=X5/1,P8.2 54=M6/4,P8.2 55=M4.3,P8-1 56=V5/7,T5/1 57=M3.5,S6.5 58=M5/6,X2.1 59=M6/4,X2.2 60=M4.5,X2/2 61=M5/7,X2-3 62=X5-1,T5-4 63=X1.6,T4.1 64=X1/4,T4/1 65=M7/8,P1-6 66=S4.5,P6/5 67=V3.5,T4-5 68=M8/6,P6.3 69=X1.4,S5/6 70=X1/6,P6-3 71=V5.7,P3.2 72=X1-7,P3-1 73=M6.8,P1-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680