Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Thái Phúc Như (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,S4.5 6=P8-7,V3.5 7=C7.1,V5.3 8=X2-3,P8/1 9=M8.9,P8-7 10=X3-4,M7.8 11=X9-8,X1-2 12=X4/2,P2.4 13=C5.1,V7.5 14=C9.1,C9.1 15=C5.1,C5.1 16=X4-8,X2.5 17=M9.8,P2-6 18=M8.7,C5.1 19=P5.5,V3/5 20=P7.5,V5/3 21=X8.9,S5/4 22=X8-7,X8.2 23=P7-5,P6-3 24=X7-8,X8.1 25=M7/8,X8-5 26=P5-9,C5-4 27=S6.5,C4-3 28=P9.2,T5.1 29=M8/7,M8.7 30=M7.5,M7/5 31=V3.5,C3-4 32=X8-6,X5-4 33=X6-4,C4.1 34=X4-3,P7-6 35=P9-5,M5/6 36=X3/4,T5/1 37=M5.3,M6.7 38=X3.4,P6/1 39=X3/5,T5-4 40=S5/6,C4.1 41=S4.5,C4.1 42=X3-4,P6-5 43=T5-4,X4.3 44=V5/3,P5.2 45=M3.2,P5-3 46=V7.9,Pt-2 47=M2.3,P2.3 48=T4.1,P3.6 49=M3.4,T4.1 50=M4/5,T4-5 51=M5.3,T5-4 52=M3/5,T4-5 53=M5.3,T5-4 54=M3/5,T4-5 55=X4.4,T5/1 56=X4.1,T5.1 57=X4/1,T5/1 58=X4.1,T5.1 59=M5.7,X4/4 60=X4/1,T5/1 61=X4.1,T5.1 62=X4/2,P2/7 63=T4/1,P3-1 64=V9/7,P1.1 65=T4.1,P1-2 66=X4-6,Ps-4 67=M7/9,P2/6 68=T4/1,P4-6 69=V3.5,P6-9 70=C9.1,P9.1 71=M9.8,P2.6 72=T4.1,P9.3 73=M8.6,C9.1 74=M6/7,T5/1 75=C9-8,C9-8 76=M7/6,C8.1 77=C8.1,C8-7 78=C8-7,C7-6 79=M6.5,P9/1 80=M5/3,P9/5 81=M3.2,P9-6 82=M2.4,T5-6 83=C7-6,P2/1 84=C6-5,C6.1 85=T4/1,P2-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680