Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Thôi Phương Cầm (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thôi Phương Cầm (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=X2.6,M2.3 5=C5.1,S4.5 6=M8.7,C3.1 7=C5.1,P2.1 8=X2/2,P8-9 9=X2.5,M7/8 10=X9.1,C5.1 11=M7.5,V3.5 12=X9-6,P2-5 13=P5.3,M8.7 14=P8-5,X1-2 15=X6.7,X2.5 16=X6/2,P5.3 17=M3.5,P9.4 18=C3.1,C7.1 19=X6-3,P9-7 20=X3/2,X2-7 21=M5.3,M7.8 22=P5-7,M8.6 23=M3.4,M3.5 24=S6.5,S5.6 25=C9.1,Ss.5 26=P7-2,C9.1 27=P2.7,V7.9 28=T5-6,P7/5 29=M4.2,M6/7 30=P5/3,C9.1 31=V3.1,C9.1 32=S5.4,T5-6 33=S4.5,S5.4 34=P5-9,M5/3 35=M2/4,C9-8 36=P2/4,M7.6 37=P2.1,P7-6 38=M4.6,M6/7 39=P2-9,P6-4 40=Ps-6,P4.6 41=P9-4,S6/5 42=M6/5,P4/4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680