Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Trần Tân Toàn (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Tân Toàn (tiên hòa) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=C7.1,C7.1 4=M8.7,X9-8 5=M7.6,S4.5 6=P5-7,V3.5 7=V7.5,X1-4 8=P8.2,P8.3 9=X1.1,C3.1 10=P7-6,X4-3 11=C7.1,P8-2 12=C7.1,M3/4 13=X1-7,P2-4 14=P6.5,S5.4 15=X9-8,X3-2 16=C7.1,S6.5 17=C7.1,X8.7 18=M3/5,X8/2 19=M6.7,T5-6 20=M5.3,X8-6 21=S6.5,M7.8 22=C3.1,M8.7 23=C3.1,V5.7 24=C5.1,P2.2 25=X7.2,M7/5 26=X7-5,X6/1 27=X5.1,X6-3 28=X5.2,X2.3 29=X5-3,X3/1 30=X3-7,X2-3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680