Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Trần Tân Toàn (tiên phụ) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Tân Toàn (tiên phụ) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,C7.1 3=C7.1,P8-6 4=P8.2,M8.7 5=X1-2,V7.5 6=X2.6,P2/1 7=M8.7,P2-7 8=M7.6,S6.5 9=P5-8,X1.1 10=V7.5,X1-4 11=X9-8,X9-7 12=P8-6,X4-2 13=P8.2,C9.1 14=S4.5,X7-6 15=X2.2,X6-7 16=C9.1,M3/1 17=P8/2,X2.2 18=P6-7,M1.3 19=P8.1,S5/6 20=X8.3,S4.5 21=X2/2,X7-9 22=C5.1,X9.3 23=X2-1,M7.9 24=P7.4,M9/7 25=C7.1,P6.3 26=C5.1,V5.3 27=P7.3,V3/5 28=P7-9,C5.1 29=C3.1,P6-5 30=P9/2,C7.1 31=P8-1,X2.3 32=P1.4,P7/1 33=M6/8,M7.6 34=C1.1,M3.2 35=P9.2,M2.3 36=M8/7,P5-2 37=M3.1,C7-8 38=C1.1,C5.1 39=M1.2,C5.1 40=S5.6,M6.4 41=M2.4,M4.6 42=V5.7,P2/1 43=M4/6,P2-9 44=S6.5,M3/5 45=M6.5,M6.7 46=T5-6,P9/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680