Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Trần Tân Toàn (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Tân Toàn (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,C7.1 4=M8.7,M2.3 5=X1-2,V3.5 6=X9.1,S4.5 7=P8.2,C3.1 8=C7.1,V5.3 9=X2.4,V3/5 10=X9-6,P2.2 11=M7.6,X1-4 12=X6-7,P2-3 13=P5-6,X4-2 14=X7.3,M7.8 15=X2-4,P8-6 16=V7.5,M8.7 17=X4.2,P3-4 18=P6-8,X2-4 19=X7.2,P4.5 20=M6.8,X8.5 21=P8-4,X4.7 22=P8.2,P4-6 23=M3/4,M7.6 24=T5.1,X8.3 25=P8/3,X8/1 26=T5-4,X4-5 27=P4.3,S5.6 28=M8.7,X5-2 29=P8-5,X2.1 30=X7-6,X8.1 31=T4.1,S6.5 32=X4.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680