Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Vương Hữu Thịnh (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Hữu Thịnh (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=C5.1,P8.4 5=M8.7,S4.5 6=X9.1,V3.5 7=X9-6,C3.1 8=P5.1,P8/2 9=C3.1,P8.2 10=P5/1,X1-4 11=X2.1,M3.4 12=C5.1,C5.1 13=P8.3,C5.1 14=P8-6,P8-7 15=X2.8,P7.3 16=S4.5,M7/8 17=P6.3,P2-4 18=P6-9,P4-3 19=X6.8,T5-4 20=P5-4,P7/4 21=V7.5,P7.1 22=M3/2,C7.1 23=P9-7,P3-2 24=M2.1,P7.1 25=M1.3,C5-6 26=M3.4,C6.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680