Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Vương Hữu Thịnh (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Hữu Thịnh (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,P8-6 4=C5.1,M8.7 5=X2.6,P6-5 6=X2-3,X9.2 7=M8.7,C3.1 8=X3/1,V3.1 9=M7.5,P2.2 10=X3.1,M3.4 11=C5.1,M4.5 12=C5.1,P5/1 13=C5.1,V7.5 14=P5.5,P5-7 15=P5-1,P7.2 16=M3.5,P7-5 17=P8-5,X1-2 18=X9-8,P2.4 19=P1-9,X2.6 20=S6.5,P5.4 21=V7.5,M7.5 22=M5.4,S4.5 23=P9-2,S5.4 24=P2/6,P2/1 25=P2.1,P2.1 26=X8-6,P2-1 27=M4.2,M5/6 28=M2.3,X2-3 29=X6.7,X3-7 30=X6-5,T5-4 31=M3/4,X7-2 32=S5.6,X2-6 33=M4/6,P1-3 34=P2.2,X6-4 35=M6.4,X4-6 36=M4.3,P3/2 37=P2/3,P3-5 38=P2-5,P5.2 39=S4.5,C3.1 40=V5.7,X6-1 41=X5-4,T4-5 42=T5-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680