Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lưu Điện Trung»Lưu Điện Trung (tiên bại) Mạnh Lập Quốc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Điện Trung (tiên bại) Mạnh Lập Quốc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=X1.1,M8.7 3=X1-6,X9-8 4=M2.3,X8.4 5=M8.7,C3.1 6=X6.3,M2.3 7=X9.1,S4.5 8=X6.2,X8-4 9=X9-6,X4.4 10=X6/5,C7.1 11=X6.5,V3.1 12=X6-7,X1-3 13=C5.1,P5.3 14=M3.5,C5.1 15=S4.5,M3.5 16=X7-9,P2-5 17=P5-3,X3-2 18=P8-9,X2.6 19=V7.5,M7.6 20=C3.1,M6.5 21=M7.5,X2-3 22=C3.1,V7.9 23=M5.3,X3-7 24=V3.1,V9.7 25=X9/2,P5.1 26=P3-2,M5/7 27=X9-8,V1/3 28=P9-7,P5-9 29=P7.7,P5.5 30=S5.6,X7-1 31=P2.4,X1/6 32=P7-8,P9-3 33=V1/3,P5/2 34=M3.5,P3/1 35=X8.3,P3.4 36=T5.1,V7/5 37=M5/3,X1.8 38=T5.1,M7.6 39=P2.3,V5/7 40=P8-4,M6.5 41=T5-4,M5/7 42=T4-5,M7.5 43=T5-4,M5/7 44=T4-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680