Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lưu Điện Trung»Vương Hữu Thịnh (tiên bại) Lưu Điện Trung

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Hữu Thịnh (tiên bại) Lưu Điện Trung

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=C7.1,M2.3 4=X1-2,X9-8 5=X2.6,S4.5 6=M8.9,M7.6 7=X2/2,C7.1 8=X2-3,P8-7 9=P8-7,V3.5 10=X9-8,P2-1 11=C7.1,V5.3 12=S4.5,V3/5 13=M9.7,C3.1 14=M7.5,M3.4 15=X8.6,C5.1 16=X8-4,M6.5 17=X3.1,C5.1 18=X3-6,M5.3 19=X4.2,V5/3 20=P5.6,S6.5 21=X6.3,S5/6 22=T5-4,V7.9 23=X4/1,S6.5 24=X4-3,X8-6 25=T4-5,P1-6 26=X3/3,X1.2 27=X3-5,P6-5 28=M3.5,M3/5 29=X5/1,X6.6 30=X5.3,X6-7 31=V7.5,V9/7 32=X6-7,X7/2 33=X7.1,S5/4 34=X7/1,P5/1 35=X7/2,X1-7 36=V3.1,Xt-8 37=S5/4,X7-5 38=X5.1,V7.5 39=V1.3,X8-9 40=X7-9,X9.2 41=S6.5,C9.1 42=C9.1,X9-1 43=X9-1,V5/7 44=T5-6,X1-4 45=T6-5,P5.5 46=X1/1,V7.5 47=X1.4,T5.1 48=X1/1,T5/1 49=X1-8,C3.1 50=X8/8,X4-1 51=T5-6,C3.1 52=X8-7,P5/2 53=S5.4,P5-3 54=X7-8,X1/1 55=X8.7,X1.4 56=T6.1,C3.1 57=X8-5,S4.5 58=T6-5,X1-6 59=V5.7,X6/2 60=X5/5,X6-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680