Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lưu Ức Từ»Lưu Ức Từ (tiên hòa) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ (tiên hòa) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,P2-3 2=P2-5,P8-5 3=M8.7,M8.7 4=M2.3,X9.1 5=M7.6,X9-4 6=M6.5,X4.2 7=X9-8,S4.5 8=P8.4,X4.1 9=C3.1,M7.5 10=P8-5,M2.1 11=P5-1,C1.1 12=X1-2,M1.2 13=X8.2,P3-2 14=P5.5,V3.5 15=X8-4,X1-4 16=S4.5,X4-9 17=P1-2,M2.1 18=P2.3,X4.4 19=X2.8,X9-6 20=X4.3,X4-6 21=X2/5,M1/3 22=C5.1,M3/4 23=P2/5,C7.1 24=X2-8,C7.1 25=X8.4,C7-8 26=M3.2,X6-8 27=M2/4,M4.5 28=X8/3,M5/6 29=V7.5,C3.1 30=X8.5,S5/4 31=X8-9
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680