Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lý Nghĩa Đình»Lưu Điện Trung (tiên thắng) Lý Nghĩa Đình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Điện Trung (tiên thắng) Lý Nghĩa Đình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C3.1 3=X1-2,X9-8 4=M8.9,M2.3 5=X2.6,V7.5 6=X9.1,M3.4 7=P8-6,P8/1 8=C3.1,X1.1 9=X9-6,C1.1 10=X2/2,S4.5 11=P6-7,X1-4 12=X6.3,M4/3 13=X6-8,P2-1 14=C7.1,X4.6 15=P7/1,X4-3 16=X8.3,M3.4 17=X2.3,C1.1 18=X2-3,C1.1 19=P5.4,C1.1 20=X8.2,P1-4 21=X8-7,P4/2 22=P7-6,X3-4 23=P6.4,X4.2 24=T5.1,X4/5 25=X3-5,C3.1 26=M3.4,X4-6 27=X5-3,S5.6 28=X3.1,P8.2 29=P5/2,X6-4 30=M4.5,S6.5 31=M5.7,T5-6 32=M7/6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680