Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lý Nghĩa Đình»Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Vương Quý Phúc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Vương Quý Phúc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,V7.5 6=M8.7,X1.1 7=P8.2,P2.1 8=P5-6,C3.1 9=X2/2,P8.2 10=V7.5,X8.3 11=S6.5,S6.5 12=X9-6,C3.1 13=X2-7,M3.4 14=P8/1,C5.1 15=P6.7,M4.5 16=M3.5,S5/4 17=C3.1,X1-6 18=C3.1,P8.5 19=X6.4,P8-9 20=X6-3,X8-6 21=X3-2,P2-5 22=X2/4,P9/1 23=X2.7,X6-2 24=P8-7,C5.1 25=X7-5,X2.5 26=X2-3,X2-3 27=C3-4,X6-8 28=M5.3,X8/3 29=X5.2,X3.1 30=M3.4,X3/6 31=X5-6,X8.1 32=T5-6,X8-4 33=X3-5,T5-6 34=X5-6,X4.1 35=X6.1,S4.5 36=X6-1,X3-2 37=X1.2,T6.1 38=M4.6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680