Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lý Quảng Lưu»Chu Vĩnh Khang (tiên thắng) Lý Quảng Lưu

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Vĩnh Khang (tiên thắng) Lý Quảng Lưu

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,C7.1 4=M8.7,M2.3 5=X1-2,P2.4 6=C5.1,P8.4 7=X9.1,V3.5 8=X9-6,S4.5 9=C3.1,P2-7 10=C3.1,V5.7 11=M3/1,P8.1 12=X2.2,X8.7 13=P5.4,M3.5 14=P8-2,V7/5 15=C5.1,M5.7 16=X6.2,P7.2 17=M1.2,X1-4 18=X6-3,前M.8 19=X3-2,P7-4 20=S4.5,X4.3 21=V3.5,P4-2 22=P2-4,P2/6 23=X2-8,P2-4 24=M7.5,M7.8 25=M5.3,M8.6 26=P4/1,V5.7 27=S5.4,M6.4 28=S6.5,P4-6 29=C5-4,V7.9 30=C4.1,P6-8 31=C4-5,X4/1 32=S5.6,P8.4 33=X8.6,X4/2 34=X8-6,S5/4 35=P4-6,M4/6 36=C5-6,P8/5 37=C6-7,P8-7 38=P6-5,P7-5 39=Cs.1,V7/5 40=P5.6,P5-1 41=P5-9,V9.7 42=Ct-6,C1.1 43=P9/1,C1.1 44=P9-1,P1.5 45=P1.3,S6.5 46=P1/5,P1.3 47=T5.1,M6.4 48=P1-9
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680