Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lý Quảng Lưu»từ thiên lợi (tiên hòa) lý quảng lưu

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

từ thiên lợi (tiên hòa) lý quảng lưu

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,P8-3 2=C7.1,M8.7 3=M8.7,X9-8 4=M7.6,X8.4 5=M6.7,P2.4 6=X1.1,P2-3 7=M7/8,P3-5 8=X1-7,P5.4 9=S4.5,P5-9 10=M2.1,V7.5 11=C3.1,X8.2 12=X7-6,P9/1 13=P2-3,M2.3 14=C9.1,X1.1 15=X9.3,X8-9 16=P3/2,X1-6 17=P3-1,X9-6 18=P1-4,Xs-8 19=X6.6,S6.5 20=X6-7,X6.3 21=S5/4,P3/4 22=M8.7,X8.3 23=X9-4,X8-2 24=P8-7,P3-4 25=S4.5,C7.1 26=X4-7,C7.1 27=C7.1,X2.3 28=C7-6,M7.6 29=V5.3,P9-1 30=V3/5,P1.4 31=M1/3,P4-3 32=M7.5,V3.5 33=P7.5,M6.4 34=X7-9,M4/2 35=P7.2,V5/3 36=X9/3,M2/3 37=M3.2,X2/3 38=M2.4,X2-1 39=X9-8,X1-2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680