Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Lý Tiểu Thôn»Huệ Tụng Tường ( tiên hòa ) Lý Tiểu Thôn

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Huệ Tụng Tường ( tiên hòa ) Lý Tiểu Thôn

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,P2-3 4=M8.7,C3.1 5=M7.6,C3.1 6=M6.5,V3.5 7=X1-2,M7.5 8=P5.4,S4.5 9=X2.4,M2.4 10=P8-5,X1-2 11=P5-1,X8-9 12=P1/2,C3.1 13=X2-6,M4.2 14=X9-8,X2-4 15=X6.5,S5/4 16=X8.6,P3.7 17=S6.5,P3/2 18=P1-8,P3-7 19=P8.3,P8-2 20=X8.1,X9.6 21=X8-7,C3.1 22=S5.4,P7-5 23=X7/5,X9-7 24=V3.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680