Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Mã Khoan»Dương Quan Lân ( tiên thắng ) Mã Khoan

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân ( tiên thắng ) Mã Khoan

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,P8.2 4=M8.9,M2.3 5=P8-7,P2/1 6=X2.1,V3.5 7=X9-8,P2-6 8=C7.1,P6.1 9=X8.7,S4.5 10=C9.1,X9-8 11=M9.8,C3.1 12=M8.7,P8/1 13=C7.1,P8-3 14=X2.8,P3.4 15=X2/3,V5.3 16=P5.4,M3.5 17=X2-5,V3/5 18=X8/2,P3/1 19=X5-4,P3/2 20=X4-3,M7/8 21=X3-6,X1-3 22=C5.1,P6-7 23=M3.5,P7.4 24=C5.1,M8.7 25=X8.1,P3/2 26=X6-7,P7-8 27=V7.5,P8/2 28=C5-6,C9.1 29=X8-9,P3/1 30=S6.5,P8/3 31=X7-3,P3.1 32=C9.1,P8-7 33=X3-2,C7.1 34=C6-5,C7.1 35=X9-7,M7/9 36=X2-1,M9.7 37=X1/1,P3/1 38=M5.6,X3-4 39=C9.1,C7.1 40=X1/1,C7.1 41=V3.1,C7-6 42=X1-4,M7.8 43=X4-2,M8/7 44=M6.8,P3-4 45=X2.3,X4-1 46=M8.7,X1-2 47=X2-3,X2.9 48=X7/6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680