Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Mã Khoan»Lý Nghĩa Đình ( tiên thắng ) Mã Khoan

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình ( tiên thắng ) Mã Khoan

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,P8.2 4=C7.1,M2.3 5=M8.7,V3.5 6=X2.4,C3.1 7=C3.1,C7.1 8=X2-3,X9.2 9=C7.1,V5.3 10=M7.6,P8/3 11=P8-7,P8-7 12=X3-2,M3.4 13=P7-6,P2.3 14=X2.4,P2/4 15=X2-3,S4.5 16=X3.1,V3/5 17=X9-8,P2-4 18=P6.3,V5/7 19=P6-3,M7/9 20=M6.5,V7.5 21=P3-5,X1.2 22=M3.4,X9-6 23=X8.9,P4/1 24=M4.6,X1-4 25=M5.7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680