Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Mã Khoan»Mã Khoan ( tiên thắng ) Mạnh Lập Quốc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mã Khoan ( tiên thắng ) Mạnh Lập Quốc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P8-5,M2.3 2=M8.7,X1-2 3=X9-8,M8.7 4=M2.1,C3.1 5=C3.1,P2.2 6=X8.4,V7.5 7=P2-3,P8/1 8=X1-2,P8-3 9=X8-6,M3.4 10=C3.1,P3-4 11=X6-2,V5.7 12=Xt.3,X9-7 13=P3.4,M7/5 14=P5.4,V7/5 15=P3/5,X2.3 16=X2/1,P4-3 17=X2.4,M4.3 18=X2-6,M3/4 19=M7/9,P3-4 20=X6-8,M4.5 21=X8-5,M5.4 22=S4.5,X2-4 23=X2/3,X7.3 24=X2.3,X7/3 25=X2-4,P2.4 26=M1.3,X7-8 27=M9.8,P4-3 28=M8/7,M4/3 29=X5-4,X4-5 30=Xt-5,M5.3 31=X5-6,Ms.4 32=X4.1,X8.9 33=M3/1,X8/3 34=X6.2,P3.2 35=X6-4,S6.5 36=P3.8,P3-6 37=P3-1,P2/7 38=Xs.1,M4/6 39=X4/2,M3/5 40=X4/2,M5/4 41=M7.5,M4/6 42=C1.1,M6.7 43=M5.3,M7/8 44=P1-2,M8.7 45=P2/4,C1.1 46=C9.1,C1.1 47=X4-9,S5.6 48=X9-2,X8/1 49=M1.2,P2-7 50=M3.4,P7-9 51=M4.6,S4.5 52=P2-7,M7.9 53=P7-5,T5-4 54=P5-6,T4-5 55=M2.1,M9/7 56=M1/2,P9-6 57=M2.3,P6-9 58=P6-9,V5/7 59=S5.4,V3.5 60=S6.5,P9.2 61=M6.7,T5-4 62=P9-6,P9/2 63=M7/8,T4-5 64=T5-6,M7/5 65=P6-5,P9-7 66=M3/1,T5-6 67=M1.2,P7-9 68=P5-4,T6-5 69=M2.1,S5/4 70=M1/3,T5.1 71=M3/2,M5/7 72=P4/2,P9.3 73=M8.7,P9/1 74=P4-9,T5-6 75=M7/5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680