Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Mạnh Lập Quốc»Mạnh Lập Quốc (tiên hòa) Lưu Ức Từ

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mạnh Lập Quốc (tiên hòa) Lưu Ức Từ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=X1.1,P5.4 3=S6.5,P2-5 4=M8.7,P5/2 5=X9-8,M2.3 6=X1-4,X9.1 7=P8.5,X1-2 8=P8-5,V3.5 9=X8.9,M3/2 10=X4.5,M2.3 11=C7.1,X9-4 12=M2.3,M8.9 13=M3.5,P5.3 14=V7.5,X4.5 15=X4/1,S4.5 16=M5.6,M3/2 17=M6/8,X4-3 18=X4-8,M2.1 19=X8.2,V5/3 20=M7/6,X3-2 21=M6.7,X2-3 22=M7/6,X3-2 23=M6.7,V7.5 24=M7.6,C5.1 25=M6.7,C5.1 26=M7.9,V3.1 27=X8-5,X2/1 28=X5-1,X2.1 29=C9.1,C5-4 30=X1-9,C4-3 31=C3.1,C3-2 32=C1.1,X2-9
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680