Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Mạnh Lập Quốc»Vương Gia Lương (tiên thắng) Mạnh Lập Quốc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Gia Lương (tiên thắng) Mạnh Lập Quốc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,C7.1 2=P2-5,M8.7 3=M2.3,X9-8 4=X1-2,M2.3 5=X2.6,P8-9 6=X2-3,X8.2 7=P8-7,P2/1 8=C7.1,P2-7 9=X3-4,M7/5 10=X4.2,P7.5 11=C7.1,P7.3 12=S4.5,C7.1 13=M8.9,C7.1 14=T5-4,P9/2 15=X9-8,X1.1 16=M3/1,X8.7 17=M1/3,X8-7 18=T4.1,M5.6 19=X4-9,C7.1 20=X9-3,M6/7 21=C7.1,M7.6 22=P7.7,S4.5 23=P5-8,S5.4 24=P8.7,T5.1 25=X8.8,T5.1 26=X8-6,P9.2 27=C7-6,P9-4 28=P7/2,P4.6 29=S5.4,C7-6 30=T4-5,C6-5 31=T5-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680