Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Nhậm Đức Thuần»Nhậm Đức Thuần ( tiên bại ) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Nhậm Đức Thuần ( tiên bại ) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,C7.1 4=M8.7,M2.3 5=M7.6,V3.5 6=X1-2,P8.4 7=S4.5,S4.5 8=P8-6,X1-2 9=X9-8,P2.6 10=M6.7,X2.3 11=P6-7,M3/1 12=M7/6,X8.5 13=M6.5,M7.5 14=P5.4,P2/1 15=S5.6,X8-3 16=X2.3,X3.2 17=P5/2,X3-4 18=V7.5,P2-5 19=X8.6,P5/2 20=C5.1,M1.2 21=M3.5,X4/1 22=M5/4,M2.3 23=X2.3,X4-6 24=X2-7,M3/1 25=X7-9,M1.2 26=X9-8,M2.3 27=T5-4,M3/5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680