Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Phó Quang Minh»Hà Thuận An (tiên hòa) Phó Quang Minh

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hà Thuận An (tiên hòa) Phó Quang Minh

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=M8.9,X9-4 5=P8-7,M2.1 6=X9-8,X1-2 7=C9.1,C7.1 8=X8.4,S4.5 9=S4.5,X4.3 10=X8-4,P2.7 11=X2.4,P5-4 12=X4-8,X2.5 13=X2-8,P2-1 14=C3.1,C7.1 15=X8-3,V3.5 16=M9.8,X4-2 17=P5-6,C1.1 18=P7-8,X2-3 19=V3.5,M7.6 20=X3-4,C1.1 21=C7.1,X3-4 22=M8/7,P4.5 23=P8-6,M1.2 24=C7.1,X4-3 25=X4-9,X3.3 26=X9/4,S5/4 27=X9.5,X3/3 28=X9/1,X3.2 29=X9-5,M2.4 30=X5-4,X3/2 31=T5-4,S4.5 32=C5.1,M4.2 33=P6.1,M6/7 34=P6-2,X3-7 35=V5.3,X7-8 36=P2-3,M7.6 37=V7.5,X8.2 38=P3.6,V5/7 39=X4.1,X8-7 40=M3/1,X7-9 41=M1/3,X9-5 42=M3.4,M2/3 43=X4-6,X5-4 44=C5.1,C5.1 45=X6-5,X4-6 46=V5.7,M3.1 47=X5-2,C3.1 48=V7/5,V7.5 49=X2/2,X6/1 50=T4-5,C9.1 51=X2-5,X6/1 52=X5.4,C9.1 53=M4.5,M1.2 54=S5.6,M2/4 55=S6.5,C3.1 56=X5-7,M4/5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680