Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Phó Quang Minh»Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Phó Quang Minh

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Phó Quang Minh

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=M8.7,S4.5 8=P8-9,P9-7 9=X3-4,M7.8 10=X9-8,X1-2 11=X4.2,P7.5 12=V3.1,P2.4 13=C9.1,X8.2 14=M7.6,M8/7 15=M6.4,M7.6 16=X4/3,V7.5 17=S4.5,X8.4 18=P9-6,C7.1 19=C5.1,P7-4 20=X4-6,P4-3 21=C5.1,C7.1 22=M3/4,C7-6 23=P6.1,P2-4 24=X8.9,C6.1 25=X8/2,C6.1 26=X8-7,P4-5 27=X6.3,S5/4 28=X6-4,P3.2 29=C5.1,X8.1 30=V1.3,X8.2 31=X4/7,P3-6 32=C5.1,P6-7 33=V3/1,P7/8 34=X7/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680