Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Quý Bản Hàm»Quý Bản Hàm (tiên thắng) Chu Thuận Phát

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Quý Bản Hàm (tiên thắng) Chu Thuận Phát

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,C7.1 4=X1-2,P8.4 5=P8.2,C3.1 6=C7.1,V3.5 7=C7.1,S4.5 8=C5.1,M2.4 9=C7.1,P2.2 10=X2.1,P2-1 11=P8-9,C7.1 12=C7.1,C7.1 13=M3/1,M4.3 14=M1.2,X8.6 15=X2-7,M3.4 16=X7.3,M4.5 17=V7.5,C7.1 18=M8.7,M7.6 19=C5.1,C5.1 20=X9-8,C5.1 21=C7-6,X8-4 22=X8.8,C5-4 23=X7-8,P1-5 24=S4.5,X1-3 25=Xs.1,M6.7 26=Xt-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680