Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Quý Bản Hàm»Vương Gia Lương (tiên thắng) Quý Bản Hàm

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Gia Lương (tiên thắng) Quý Bản Hàm

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=C5.1,S4.5 8=C5.1,P9-7 9=X3-4,C7.1 10=C3.1,X8.6 11=M8.7,V3.5 12=M7.5,C5.1 13=P5.3,X8/2 14=P8-5,P2.5 15=M3.4,X1-2 16=Pt-3,P7.3 17=C3.1,X8-7 18=M4.6,M3/4 19=X4-7,P2/3 20=X9-8,X2.1 21=X7-8,X2.2 22=M6.8,M4.3 23=M5.6,M3.4 24=X8.5,M4.5 25=M8.7,T5-4 26=X8/2,X7-4 27=X8-5,X4.5 28=T5.1,X4/1 29=T5/1,X4.1 30=T5.1,M7.6 31=X5.2,M6.8 32=X5.1,M8.7 33=P5-4,X4/8 34=X5-6,S5.4 35=M7/8
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680