Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Chu Kiếm Thu (tiên hòa) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Kiếm Thu (tiên hòa) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=M8.9,X8.5 8=C5.1,S4.5 9=P8-7,P9-7 10=X3-4,C7.1 11=X9-8,X1-2 12=C3.1,X8-7 13=X8.6,V3.5 14=C7.1,M7.8 15=X4/4,V5.3 16=M9.7,V7.5 17=M7.6,P2-1 18=X8-7,X2.2 19=V3.1,X7.1 20=M6.7,P7.2 21=X7-5,P1-3 22=P7.5,X2-3 23=X5-9,V3/1 24=S4.5,V1/3 25=P5-8,S5/4 26=P8.3,X3.2 27=P8-2,X3-8 28=M3/4,P7-8 29=X9-4,S4.5 30=Xs.1,X7-6 31=X4/3,C9.1 32=V1/3,X8-7 33=X4-2,P8-1 34=V3.5,X7-1 35=M4.2,P1.3 36=M2.4,P1.2 37=M4.3,X1-7 38=C5.1,P1/3 39=X2-9,P1-6 40=X9.1,P6/3 41=X9.1,P6.4 42=M3/5,X7.2 43=M5.7,P6-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680