Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Chu Vĩnh Khang (tiên hòa) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Vĩnh Khang (tiên hòa) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,P8-9 4=M8.7,M2.3 5=C3.1,X1.1 6=P8-9,P2.4 7=X9-8,P2-3 8=M7/5,X1-4 9=X8.3,P3.2 10=M3.4,X8.8 11=M5.3,P3-7 12=P5-7,C7.1 13=C3.1,P7/4 14=S4.5,C9.1 15=X8.2,P7-6 16=V3.5,X4.1 17=P7.4,V3.1 18=X8-6,X4-6 19=X6/2,P6-7 20=M4.3,X8/2 21=M3.1,V7.9 22=X1-4,X6.7 23=S5/4,X8-7 24=X6.4,M7/5 25=M3/5,P7-8 26=X6-2,M5.7 27=M5.7,V9/7 28=C9.1,P8-6 29=C9.1,P6/2 30=X2.1,S4.5 31=C9.1,M3/2 32=X2/7,M7.6 33=P9.5,M2.1 34=C9.1,X7-6 35=S6.5,V7.5 36=C9.1,P6/1 37=C9.1,P6-9 38=P7-9,P9.5 39=X2-1,C9.1 40=P9/2,M6.8 41=P9-2,C9-8 42=M7.6,X6-5 43=M6.4,X5-4 44=M4/2,P9-5 45=M2/3,P5/1 46=X1.2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680