Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Hà Thuận An (tiên bại) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hà Thuận An (tiên bại) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,P2-3 2=C7.1,M2.1 3=M8.7,X1-2 4=M7.6,M8.7 5=X9.1,X2.4 6=X9-4,C7.1 7=X4.5,X2-4 8=X4/2,S6.5 9=P8-6,X4-2 10=S4.5,C3.1 11=M6.4,M7.6 12=X4.1,V7.5 13=M2.3,X2.2 14=X4/1,X2-3 15=C7.1,P8.2 16=C7-6,P8-4 17=X1-2,P4-3 18=V7.9,X3.1 19=P2.5,P3-8 20=X2.7,X3-1 21=X2/1,X1/1 22=X4-7,M1.3 23=P6-7,P3.3 24=X7/2,M3.4 25=X7-6,M4.6 26=X2/5,X1/1 27=X2-4,X9-6 28=X6.4,C5.1 29=X6/3,X1-8 30=X4.1,X8.1 31=C5.1,X8-7 32=C5.1,C7.1 33=C5-6,C9.1 34=X6-5,C1.1 35=V5/7,C1.1 36=X5.1,C1.1 37=X5.2,C1-2 38=X5-2,C2-3 39=X2/6,C3-4 40=T5-4,X7.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680