Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Hoàng Quốc Lệ (tiên bại) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hoàng Quốc Lệ (tiên bại) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,X1.1 6=M8.7,X1-4 7=P8-9,P2.4 8=C3.1,C7.1 9=X2-3,P8.4 10=X3/2,P8-7 11=V3.1,M7.6 12=C5.1,V7.5 13=C5.1,C5.1 14=C7.1,X8.5 15=C7.1,X8-7 16=V1.3,M3/5 17=X9-8,X4.5 18=M7.8,X4-6 19=M8.6,M5.7 20=M6.8,C5.1 21=M8.7,T5.1 22=P9.4,T5-6 23=S6.5,P2-5 24=T5-6,M6.4 25=X8.2,M4.5 26=V7.5,S6.5 27=X8.2,P5-3 28=M7/6,P3.1 29=V5/7,C5-6 30=C9.1,P3/3 31=X8-6,P3-8 32=C7.1,P8.1 33=C7.1,C6-5 34=X6.1,C5-4 35=V7.5,X6-2 36=M6/4,X2.3 37=T6.1,P8.3 38=S5.4,X2/6 39=C9.1,X2-6 40=M4/3,M7.6 41=M3.1,P8/4 42=M1.3,T6/1 43=C7-6,X6-2 44=C6-5,S4.5 45=X6-8,X2-4 46=Ms.2,V5.7 47=V3/1,M6.5 48=X8-3,M5.3 49=S4.5,C4.1 50=X3-2,C4-5 51=S5.6,C5.1 52=M2/4,M3.2 53=T6/1,X4-3 54=X2-8,X3.6 55=T6.1,M2/3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680