Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Lý Nghĩa Đình (tiên bại) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình (tiên bại) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=C5.1,S4.5 8=P8-7,P9-7 9=X3-4,M7.8 10=X4/3,X8.2 11=M8.9,M8.7 12=X9-8,X8-6 13=X8.3,C7.1 14=C7.1,C3.1 15=P7.5,X6-3 16=P5.4,V3.5 17=S4.5,P2/1 18=C5.1,X3.1 19=M3.5,X1-4 20=M5.4,X4.5 21=M4.2,P7-9 22=V3.5,C3.1 23=X8.4,T5-4 24=C9.1,X3-4 25=M2.1,P2-9 26=X8.2,T4.1 27=X4.5,P9/1 28=P5.2,S6.5 29=X8/1,T4/1 30=X4-5,V5/3 31=X5-2,M7.9 32=X2/6,X4-8 33=X2-3,X8.6 34=V5/3,C7.1 35=X3-4,X8-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680