Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Lý Nghĩa Đình (tiên hòa) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình (tiên hòa) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=C3.1,X9-8 3=M2.3,C3.1 4=P8.4,M2.3 5=P8-7,X1-2 6=M8.7,P2.2 7=X9-8,V7.5 8=X1-2,P8.4 9=X8.4,X2.3 10=P7-3,C5.1 11=C3.1,P8-3 12=X2.9,M7/8 13=V7.9,M8.7 14=M3.4,S6.5 15=S6.5,V5.7 16=P5.3,V7/5 17=P5-8,X2.1 18=X8.1,M3.2 19=C5.1,P3-2 20=C5.1,M2.3 21=M4.2,M7/8 22=P3-7,C3.1 23=M2.4,M8.7 24=P7.1,M7/8 25=C1.1,C3-4 26=V9/7,C4.1 27=P7/1,M8.7 28=V7.5,P2/1 29=P7/2,P2/4 30=P7-3,P2-3 31=M7/9,M3.1 32=P3/3,C4-3 33=V5.7,C3-2 34=V3.5,M7/9 35=M4/3,V5.7 36=M3/5,M9.8 37=M5.6,M1.3 38=P3-7,P3.7 39=M9.8,P3-2 40=M6.7,M8.9 41=M7/9,V7/5 42=M9.7,M9.8 43=M7/6,M8/6 44=C5.1,P2-4 45=M6/4,C9.1 46=S5.4,P4-9 47=C9.1,P9/2 48=M8/7,C9.1 49=S4.5,C9-8 50=C9.1,C8-7 51=M4.3,P9-7 52=M3/1,C7-6 53=C9-8,M6/4 54=C5-4,P7-5 55=C8.1,M4.6 56=M7.8,C6-5 57=C8-7,M6/5 58=M8.9,C5-4 59=T5-6,M5.4 60=M1/3,P5/1 61=C7-6,M4.3 62=T6.1,C4.1 63=M9.7,V3.1 64=M7/6,P5-3 65=M3.5,P3/1 66=M5.3,P3-1 67=M3/4,M3/1 68=S5.6,M1.2 69=T6-5,M2/3 70=M6/8,P1-5 71=V5/7,M3/2 72=M8.6,C4.1 73=T5-4,P5.1 74=S4/5,C4.1 75=C6-5,C4-5 76=T4/1,M2.4 77=M4/3,M4.6 78=V7.5,V1/3 79=V5/7,P5-9 80=V7.5,P9-5 81=V5/7,P5-9 82=V7.5,T5-6 83=V5/7,P9-5 84=V7.5,P5-6 85=M6/4,P6-2 86=M4.6,P2-1 87=C4-3,T6-5 88=C3-4,P1.1 89=C5-6,P1-5 90=C6-5,P5/1 91=V5/7,T5-6 92=V7.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680