Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Quý Bản Hàm (tiên thắng) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Quý Bản Hàm (tiên thắng) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=M8.9,S4.5 8=P8-7,P9-7 9=X3-4,M7.8 10=X9-8,X1-2 11=X4.2,P7.5 12=V3.1,X8.2 13=X8.6,X8-4 14=S4.5,V3.5 15=C7.1,P2-1 16=X8-7,P1/1 17=X4/3,P1-3 18=X7.1,P3.3 19=X7/2,V5.3 20=P5.4,V3/5 21=X4-3,X2-3 22=P7.3,T5-4 23=P7-6,X4-2 24=X3-2,X3.9 25=X2/2,P7-1 26=C5.1,P1/2 27=P6/3,X3/6 28=M3.4,X2.5 29=C5.1,X2-1 30=T5-4,P1-2 31=M4/6,X1-4 32=S5.6,X3.2 33=M6/4,P2/2 34=X2-6,P2-4 35=M4.3,V5.7 36=X6.3,X3-6 37=T4-5,C1.1 38=S6.5,C1.1 39=P5-2,X6.1 40=X6-9,X6-8 41=P2-3,P4-5 42=X9-6,P5-4 43=C5-4,V7/5 44=M3.5,X8-9 45=P3/2,X9-5 46=P3-6,T4-5 47=P6.3,S5.4 48=M5.6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680