Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thái Phúc Như (tiên bại) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên bại) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=C5.1,S4.5 8=M8.9,P9-7 9=X3-4,M7.8 10=X4/3,X8.2 11=P8-7,X1-2 12=C7.1,C3.1 13=X9-8,M8.7 14=P7.5,X8-3 15=P5.4,V3.5 16=P5-3,C7.1 17=X4.5,P7-9 18=X4-1,M7/5 19=M3.5,X3.1 20=X1-3,C7.1 21=S4.5,P2.6 22=P3/2,X3-5 23=X3-4,X2.7 24=V3.5,M5.3 25=M5.4,M3.1 26=X8-9,X2-5 27=V7.5,M1.3 28=T5-4,P2/7 29=M4.3,X5-7 30=X4/3,M3.1 31=P3-5,P2/1 32=X4-7,P2-4 33=M3.1,X7-5 34=X7/1,P4.2 35=C1.1,M1/3 36=X7/3,X5.2 37=M1/2,X5/2 38=M2/3,X5.4 39=X7.2,X5/2 40=X7-3,X5-6 41=T4-5,V5.7 42=M3/1,P4-5 43=S5.6,X6-5 44=T5-4,X5-9 45=X3-4,P5-7 46=T4-5,X9-5 47=S6.5,X5-8
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680