Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thái Phúc Như (tiên bại) Vương Gia Lương

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên bại) Vương Gia Lương

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,P8.4 5=M8.7,V3.5 6=P8-9,S4.5 7=X9-8,P2-3 8=X8.8,C3.1 9=M7.8,P8/5 10=X8/1,C3.1 11=M8.9,P3.7 12=S6.5,M2.4 13=X8/7,P3/3 14=X2.4,P3-7 15=V3.1,X1-3 16=P9-7,C3-4 17=P7.5,M7.6 18=X2.3,C7.1 19=P5-6,M4.3 20=P6-7,M6.8 21=M9.8,P7-8 22=X2-3,P8-2 23=X8.8,P8.1 24=M3.2,X8.5 25=X3/1,P8-7 26=X3-5,P7-5 27=T5-6,P5/4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680