Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thái Phúc Như (tiên hòa) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên hòa) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C3.1,C3.1 2=M2.3,M2.3 3=M8.7,V7.5 4=M3.4,M8.7 5=P8.4,C7.1 6=C3.1,V5.7 7=P8-7,P2.2 8=X9-8,X1-2 9=X8.4,V7/5 10=M4.3,V5.7 11=V3.5,V3.5 12=X1-3,X9-7 13=C7.1,C3.1 14=X8-7,S4.5 15=X3.4,X2.3 16=P2.4,P8-9 17=P2.1,X7-8 18=X3-2,P9.4 19=P2-5,V7/5 20=X2.5,M7/8 21=M3.5,P9.3 22=S4.5,S5.4 23=M5.3,M8.6 24=P7-1,P2-8 25=T5-4,X2.1 26=X7-4,P8/3 27=P1.3,S6.5 28=M3/2,X2-9 29=P1-3,X9/4 30=X4.4,X9-7 31=X4-2,M3.4 32=M2.3,T5-4 33=M7.6,P9/7 34=X2/3,X7.1 35=X2-6,X7.5 36=X6.1,C5.1 37=X6-9,P9/2 38=M6/7,C5.1 39=C5.1,X7-6 40=T4-5,X6-3 41=M7/8,X3-5 42=M8.9,P9-5 43=C9.1,X5-1 44=C9.1,P5.5 45=X9-5,P5-1 46=M9/8,P1-9 47=X5-1,P9-5 48=X1.3,T4.1 49=X1/5,P5/3 50=X1.1,X1-8 51=X1-5,P5-9 52=M8.7,X8.3 53=S5/4,P9.7 54=X5-3,P9-6 55=V5/3,P6/9 56=M7.8,X8/6 57=C9-8,P6-5 58=S6.5,X8-5 59=V3.5,X5.1 60=X3-5,P5.4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680