Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thái Phúc Như (tiên hòa) Vương Gia Lương

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên hòa) Vương Gia Lương

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=C5.1,S4.5 8=P8-7,P9-7 9=X3-4,C7.1 10=C3.1,X8.6 11=C7.1,X8-3 12=C7.1,X3/3 13=C5.1,X3-2 14=M8.9,X2.3 15=C3.1,P7.3 16=M3.4,P2.1 17=X4.2,V3.5 18=C5-6,P2/1 19=X9.1,X2-6 20=P7.4,P7-6 21=X9-3,X6/1 22=S4.5,M3/4 23=P7/3,X6.1 24=X3.3,P2-3 25=X3-7,X1.2 26=P7.4,X1-3 27=X7-3,M7.8 28=X3-2,M8/7 29=P5-3,V5.7 30=V3.5,X6-7 31=X2-3,X7/1 32=V5.3,X3-6 33=X4-2,M4.3 34=M9.7,P6.2 35=X2/5,P6-1 36=M7.5,P1/2 37=C6-7,X6.3 38=M5.6,S5.4 39=V3/5,V7/5 40=P3.4,X6/2 41=P3/2,M7.6 42=X2-6,S6.5 43=P3-7,M3/4 44=P7-9,M6/4 45=X6.3,X6.1 46=C7.1,P1-5 47=X6-5,C9.1 48=P9-5,C1.1 49=S5.4,C1.1 50=S6.5,C1-2 51=C7-8,P5-1 52=V7.9,P1.2 53=C8.1,X6.2 54=X5-8,C2.1 55=P5-9,T5-6 56=P9.5,V5/3 57=C8-7,C2-3 58=C7.1,V7.5 59=C7-6,C3.1 60=X8-7,P1-3 61=X7/2,X6-9 62=X7-4,T6-5 63=X4-2,P3-5 64=X2.5,V5/7 65=X2-3,S5/6 66=T5-4,P5-6 67=T4-5,P6-5 68=T5-4,P5-4 69=C6.1,T5.1 70=C6-7,C3.1 71=X3/1,T5.1 72=X3/1,T5/1 73=X3.1,T5.1 74=P9/2,S4/5 75=X3/1,S5.6 76=P9-4,C3-4 77=P4/4,T5/1 78=P4-3,X9-8 79=T4-5,X8.3 80=P3/3,P4-9 81=P3-4,X8/1 82=X3/4,P9.3 83=X3/3,P9/1 84=X3.8,T5.1 85=X3/1,T5/1 86=X3.1,T5.1 87=X3/3,P9.1 88=X3/5,P9/1 89=X3.5,P9.1 90=X3/5,P9/2 91=X3.2,P9.2 92=X3/2,P9/3 93=X3.3,P9.3 94=X3/3,P9/1 95=X3.5,P9.1 96=X3/5,P9-6 97=S5/4,X8/1 98=X3.7,T5/1 99=X3.1,T5.1 100=X3-4,T5-4 101=V5/3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680