Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thái Phúc Như (tiên thắng) Lưu Điện Trung

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên thắng) Lưu Điện Trung

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=C7.1,M2.3 4=M8.7,X9-8 5=X1-2,P2.4 6=C5.1,P8.4 7=X9.1,V3.5 8=X9-6,M7.6 9=C7.1,C3.1 10=C5.1,C5.1 11=M7.6,C5.1 12=M6/8,S4.5 13=X6-2,P8.3 14=X2.8,P8-9 15=X2/9,C3.1 16=P8/1,C3.1 17=M8/9,C3.1 18=P8-3,C3-4 19=P5-4,P9-7 20=X2-3,C5.1 21=S4.5,X1-4 22=X3-4,M3.5 23=S5.6,X4.7 24=S6.5,X4/1 25=C3.1,C7.1 26=P3.3,M6.4 27=P4.6,X4-1 28=M3.4,X1.2 29=M4.3,V5.7 30=X4.6,S5.6 31=X4.1,X1-3 32=P3-5,S6.5 33=X4-3,V7/5 34=X3.2,S5/6 35=P4/8,M4.2 36=M3.4,X3/3 37=X3-4,T5.1 38=M4/5,T5-4 39=X4/1,T4/1 40=P4-3,X3/2 41=X4/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680