Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thái Phúc Như (tiên thắng) Mạnh Lập Quốc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên thắng) Mạnh Lập Quốc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=S4.5,X9-4 5=M8.9,C1.1 6=P8-7,M2.1 7=X9-8,X1-2 8=X2.6,X4.3 9=X2-3,M1.2 10=P7-8,P2.5 11=X8.2,P5-2 12=X8-6,X4.3 13=S5.6,V3.5 14=C3.1,S4.5 15=M3.4,X2-4 16=S6/5,X4.5 17=X3-4,M2.1 18=C3.1,P2.3 19=C3.1,P2-6 20=C3.1,M1.3 21=S5.6,M3.1 22=S6.5,M1.3 23=M9/7,X4-1 24=P5.4,P6-2 25=V3.5,P2.4 26=S5/6,X1.3 27=T5-4,T5-4 28=P5/2,P2/9 29=X4-6,T4-5 30=X6-7,P2-4 31=C3-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680